Hiển thị 1–12 của 32 kết quả

Giá: 12,5 tỷ

Diện tích: 21 x 29m
Địa chỉ: Hải Thượng Lãn Ông Phường 1 Bảo Lộc Lâm Đồng

Giá: 1,3 tỷ/sào

Diện tích: 1,2 hecta
Địa chỉ: hẻm Lý Thường Kiệt Lộc Phát Bảo Lộc Lâm Đồng

Giá: 8,5 tỉ

Diện tích: 2,017 m2
Địa chỉ: hẻm 70 Cao Bá Quát Lộc Phát Bảo Lộc Lâm Đồng

Giá: 8,5 tỷ

Diện tích:  2,017 m2
Địa chỉ: hẻm 70 Cao Bá Quát Lộc Phát Bảo Lộc Lâm Đồng

Giá: 90 triệu/m ngang

Diện tích: 2,574 m2
Địa chỉ: hẻm Blaosire Đại Lào Bảo Lộc Lâm Đồng

Giá: 6,5 tỷ

Diện tích:  3,500 m2
Địa chỉ: hẻm Tản Đà Đambri Bảo Lộc Lâm Đồng

Giá: 1,7 tỷ/sào

Diện tích: 4,7 sào
Địa chỉ: đỉnh Đồi cừu Lộc Châu Bảo Lộc Lâm Đồng

Giá: 8,5 tỉ

Diện tích: 5,454 m2
Địa chỉ: hẻm Lý Thái Tổ Xã Đam’bri Bảo Lộc Lâm Đồng

Giá: 8,5 tỷ/sào

Diện tích:  5,454 m2
Địa chỉ: hẻm Lý Thái Tổ Xã Đam’bri Bảo Lộc Lâm Đồng

Giá: 750 triệu/sào

Diện tích: 6,152 m2
Địa chỉ: hẻm Phan Huy Ích Lộc Châu Bảo Lộc

Giá: 500tr/sào

Diện tích: 7,2 ha
Địa chỉ: đất Xã Đại Lào Bảo Lộc Lâm Đồng

Giá: 6,5 tỷ

Diện tích: 60 x 44
Địa chỉ: giáp hồ Cánh Bướm Bảo Lâm Lâm Đồng